THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ


STT Cơ quan Văn bản đến Văn bản đi
Tổng Nhận trực tiếp Văn bản liên thông Văn bản liên thông đã tiếp nhận Văn bản đi Văn bản đi liên thông
Tổng tong +" tongnhantructiep tongvanbanlienthong tongvanbanlienthongdatiepnhan tongvanbandi tongvanbandilienthong